VVA & AVVA Sites

"Never again will one generation of veterans abandon another"

VVA & AVVA Sites — List page from Classic Sites

Description                                                               Type                                 Link                                                                                                                                                                                         

AVVA Home                                               VVA/AVVA                http://www.avva.org/

VVA Chapter 1059 Clay County                VVA/AVVA                https://www.facebook.com/vvaclay1059

VVA Chapter 1084 St. Johns County        VVA/AVVA                http://www.vietnamwar50th.com/

VVA Chapter 1088 Nassau County           VVA/AVVA                http://www.vva1088.org/ 

VVA Florida State Council (Home)            VVA/AVVA                http://www.vvafsc.org/

VVA Forms (National}                                VVA/AVVA                http://www.vva.org/forms.html

VVA FSC Health Issues Articles                 VVA/AVVA               https://sites.google.com/a/vvafsc.org/vietnam-veterans-of-america-fsc/file-cabinet/veterans-health-care-articles

VVA National (Home)                                  VVA/AVVA               http://vva.org/


"We Will NEVER Forget"